Novinky


13. března 1917

arthur parker

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration dnes slaví 100. výročí svého zalo­žení dne 13. března 1917 a mimo jiné ote­vírá i spe­ci­ální webo­vou stránku k tomuto výročí na adrese www.parker.com/centennial. Pod­ni­ka­tel­ský duch zakla­da­tele Arthura Par­kera se ve spo­leč­nosti odráží dodnes...

Potřebujete hadice pro náročné použití? Vsaďte na TOUGHJACKET™

hydraulicke-hadice-parker-polyflex-pro-narocne-aplikace-typ-560tj-590tj-toughjacket

Nová pro­duk­tová řada hadic TOUGHJACKET™  nabízí řešení s při­da­nou hod­no­tou a posky­tuje zákaz­ní­kům řadu výhod. Hyd­rau­lické hadice TOUGHJACKET™ jsou robusní a odolné, s vyso­kou život­ností i v kri­tic­kých apli­ka­cích nebo obtíž­ných okol­ních pod­mín­kách. Ide­ální řešení pro...

Pivo Bier Ale Expo 2017

Studená mikrobiologická stabilizace piva s garantovanými výsledky - Parker domnick hunter

Ve spo­lu­práci s našim obchod­ním part­ne­rem, spo­leč­ností Bílek Fil­try s. r. o., před­sta­víme na veletrhu Pivo, Bier & Ale EXPO 2017 nej­no­vější pro­dukty v tech­no­lo­gii stu­dené mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zace piva. Kvůli ros­toucí poptávce po nových typech piv a...

Krátce o firmě


Parker Hannifin

 

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1917. Roční obrat ve fiskál­ním roce 2016 činil 11 mili­ard USD.


 fil­trační vložky Par­fit, hyd­rau­lická fil­trace, pali­vová fil­trace, Racor, pro­cesní fil­trace par­ker domnick hun­ter, fil­try OIL-X, fil­trace piva, bevpor BR, mem­brá­nové fil­try, fil­trační svíčky, par­ker domnick hun­ter, stu­dená mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zace piva, fil­trační vložky
Potřebujete poradit? Našli jste chybu? Napiště nám.
X

Kontaktujte nás

  • Pokud potřebujete informace k našich produktům a službám nebo Vám na našem webu něco chybí, sdělte nám to prosím pomocí tohoto formuláře. Děkujeme
 

Verification