Aktualizovaný katalog hydraulických hadic a koncovek


 

emea_cz_CAT4400_Hydraulic Hoses_Fittings_Equipment_2016-06 1

NOVĚ AKTUALIZOVANÝ KATALOG HYDRAULICKÝCH HADIC

CAT 4400/UK nej­no­vější verze z 9/2017.

Kata­log je dostupný v ang­lic­kém a němec­kém jazyce.
Každá verze má cca 38 MB, při poma­lej­ším při­po­jení dopo­ru­ču­jeme si jej stáh­nout do PC a až poté otevřít.

emea_cz_prohlednout_katalog