Cenové nabídky


140908-mince-na-web-220px

 SU

Sil­vie Urbanová

Vedoucí ceno­vého oddělení

 email silvie.urbanova@parker.com
phone +420 284 083 197
mobil 
+420 777 850 359

 

 LV

Libuše Vavříč­ková

přímí zákaz­níci v ČR

 email libuse.vavrickova@parker.com
phone +420 284 083 102
 MKab_03

Mar­kéta Kabelková

dis­tri­buce v ČR (bez instrumentace)

 email marketa.kabelkova@parker.com
phone +420 284 083 196
                                                                 HC

Helena Čásen­ská

přímí zákaz­níci a dis­tri­buce
na Slo­ven­sku
dis­tri­buce v ČR — instrumentace

 email helena.casenska@parker.com
phone +420 284 083 144