Co se týká hydraulických hadic, máme pro vás dvě novinky!


 

PORTFOLIO HYDRAULICKÝCH HADIC BYLO OPTIMALIZOVÁNO - úpravy se týkají hyd­rau­lic­kých hadic No-Skive a Push-lok.
 Detaily najdete zde!

emea_cz_CAT4400_Hydraulic Hoses_Fittings_Equipment_2016-06 1

NOVĚ AKTUALIZOVANÝ KATALOG HYDRAULICKÝCH HADIC

CAT 4400/UK nej­no­vější verze z 6/2016.

Kata­log je dostupný v ang­lic­kém a němec­kém jazyce.
Každá verze má cca 41 MB, při poma­lej­ším při­po­jení dopo­ru­ču­jeme si jej stáh­nout do PC a až poté otevřít.

 Ang­lic­kou verzi kata­logu 4400/UK najdete zde!Němec­kou verzi kata­logu 4400/DE najdete zde!