Kontaktujte nás!


Par­ker Han­ni­fin Czech Repub­lic s.r.o.
Obchodní a ser­visní cen­t­rum pro ČR & SR
Par­ke­rova 623, Kle­cany, 250 67


phone  +420 284 083 111
fax  +420 284 083 112
email  parker.czechrepublic@parker.com (obecné dotazy)
email  poptavky@parker.com (obchodní dotazy)
email  technici@parker.com (tech­nické dotazy)

Par­ker Han­ni­fin Czech Repub­lic s.r.o.
se síd­lem: Poděbrad­ská 1005, Sad­ská, 289 12

IČ 26163454, DIČ CZ26163454
Firma je zapsána v OR vede­ném Měst­ským sou­dem v Praze, oddíl C, vložka 75925. ID datové schránky 3z8seax.

Parker Hannifin


Obchodní zastou­pení pro dis­tri­buci na Slovensku

Par­ker Han­ni­fin Czech Repub­lic s.r.o.
Ryb­ničná 40

831 06 Bra­ti­slava
Slo­ven­ská republika
mobil +421 918 958 889
fax +421 232 662 678
email daniel.zacik@parker.com

 

Kon­tak­tujte výrobní lokace Par­ker v ČR:
Par­ker Han­ni­fin Industrial s.r.o. — Cho­mu­tov
Par­ker Han­ni­fin s.r.o. — Sadská