Objednávky a poptávky za ceny roku 2016 pouze do 22.12.2016


140908-mince-na-web-220pxOBJEDNÁVKY A POPTÁVKY

Vážení zákaz­níci,

Dovo­lu­jeme si vás infor­mo­vat, že veš­keré objed­návky a poptávky zaslané do čtvrtka 22.12.2016 budou zpra­co­vány podle ceníků plat­ných pro rok 2016.

Objed­návky a poptávky zaslané po tomto datu budou zpra­co­vány až v lednu, a to podle cen plat­ných pro rok 2017.


PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Posled­ním pra­cov­ním dnem bude pátek 23.12.2016, kdy budeme mít ote­vřeno do 12 hod.

V době od 24.12.2016 do 1.1.2017 budou kan­ce­láře i sklad mimo provoz.

Od 2.1.2017 Vám již budeme opět plně k dispozici.

Děku­jeme za pocho­pení a pře­jeme Vám poho­dové vánoce.