Objednávky za ceny roku 2017 pouze do čtvrtka 21.12.2017


140908-mince-na-web-220px

ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Vážení zákaz­níci, dovo­lu­jeme si vás infor­mo­vat, že veš­keré objed­návky zaslané do čtvrtka 21.12.2017  budou zpra­co­vány podle ceníků plat­ných pro rok 2017.

Objed­návky zaslané po tomto datu budou zpra­co­vány až v lednu, a to podle cen plat­ných pro rok 2018.
Toto sdě­lení se týká pouze zákaz­níků, jejichž ceníky jsou platné do 31.12.2017. Pokud se řídíte ceníky s jiným datem plat­nosti, je pro vás tato zpráva irelevantní.


PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮpf-2018-mail-2

Posled­ním pra­cov­ním dnem letoš­ního roku bude čtvr­tek 21.12.2017.
V době od 22.12.2017 do 1.1.2018  bude pro­voz pobočky v Kle­ca­nech pře­ru­šen.
Od 2.1.2018 Vám již budeme opět plně k dispozici.

 Děku­jeme za pocho­pení a pře­jeme Vám poho­dové vánoce.