Výrobní závod v Sadské


Richard Stejskal     ředitel závodu

Richard Stej­skal ředi­tel závodu

Kon­taktní údaje:

adresa PARKER HANNIFIN s.r.o.
Poděbrad­ská 1005, Sad­ská 289 12, Česká republika
dic CZ61676578
phone +420 325 555 111
fax +420 325 555 100
email sadska@parker.com

 

Další kon­takty:

adresa Divize Prä­difa Technology   adresa Divize Cho­me­rics 
phone +420 325 555 111 phone +420 325 555 543
fax +420 325 555 112 fax +420 325 555 453
email sadska@parker.com email sadska@parker.com

 

Cer­ti­fi­káty ke sta­žení Cha­ri­ta­tivní pro­jekty a sponzoring

Stránka Cha­ri­ta­tivní pro­jekty a spon­zo­ring se upra­vuje. Není momen­tálně dostupná. Děku­jeme za pochopení.

Doku­menty ke stažení

Cíle a poli­tika EMS a HSMS pro FY 2017

Stra­te­gie udr­ži­tel­nosti Par­ker 2014