Nářadí pro instrumentaci


Nářadí pro instrumentaci, ohýbačka na trubky

Doplňkový sortiment pro instrumentační instalace:

  • manu­ální řezačka a ohý­bačka tru­bek
  • nástroje pro čiš­tění trubek
  • těs­nící materiál
  • mon­tážní sada na před­mon­táž šroubení
  • inspekční měrka pro kon­t­rolu mon­táže šrou­bení se zářez­nými kroužky A-lok

 Podrob­nější tech­nické infor­mace k nářadí pro instru­men­taci / parker.com