Speciální válce


Pneumatika, speciální válce Parker GS-GW-GX uzavřené

Spe­ci­ální válec je mecha­nické zaří­zení, které jako pra­covní medium vyu­ží­vá pře­vážně stla­čený vzduch nebo jiná plynná média.

Spe­ci­ální válce pra­cují běžně s tla­kem do 10 bar a řadí se k nim pře­de­vším vzdu­chové měchy, přítlačné válce, různé druhy cha­pa­del a Hydrochecky.

 

 

Speciální válce pro různá průmyslových odvětví

Odkazy na CAD knihovny - pneumatika, pnematické systémy Parker - Parker Hannifin

Pře­hled odkazů na CAD knihovny pro pne­u­ma­tické ven­tily, pne­u­ma­tické, rotační a spe­ci­ální válce a úpravu vzduch

 

 

 

 

 

 

 

 


Podrob­nější tech­nické infor­mace ke spe­ci­ál­ním vál­cům Origa / parker-origa.com