Výroba a armování hydraulických hadic


lis hydraulických hadic Parkrimp

Vyba­vení pro hadi­co­vou dílnu / armo­vání hadic — kom­pletní sor­ti­ment najdete v kata­logu Hyd­rau­lic Hoses, Fit­tings and Equi­p­ment (CAT 4400).

Jsou zde mobilní lisy Karry­Krimp® s veš­ke­rým pří­slu­šen­stvím čelistí a zdrojů tlaků

 Ruční pumpy 
 Vzdu­chové multiplikátory
 Elektricko-hydraulické mobilní agregáty
 Pily na řezání hyd­rau­lic­kých hadic
 Navi­jáky a držáky hyd­rau­lic­kých hadic
 Nará­žečky a ořezávačky
 Lubri­kanty a další ruční nářadí, např. pro zna­čení koncovek

 

 

Vyrábějte si hydraulické hadice s koncovkami sami. Jednoduše a rychle.

Video ke sta­žení najdete v pravé části této stránky, v sekci Literatura.

Zařízení pro lisování a servis hydraulických hadic

 

ARMOVACÍ LISY

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ARMOVACÍM LISŮM

Čer­pa­dla, čelisti, řezačky hadic