H1 - Základy hydrauliky


Zaměření kurzu:

Kurz je určen pro techniky a pracovníky, kteří se mají zabývat hydraulikou, a to z hlediska jak obchodního, tak i technického. Tento kurz je základem i pro další nabízené kurzy. Teoretické znalosti jsou ihned doprovázeny praktickými cvičeními na školicím zařízení – Trainer standu.

Teoretická část:

 1. Základní teorie
 2. Pracovní kapalina
 3. Hydrostatický mechanizmus
 4. Hydrostatické převodníky
 5. Zásobníky pracovních kapalin
 6. Hydraulická vedení
 7. Filtrace hydrostatických mechanizmů
 8. Jednosměrné ventily
 9. Rozváděče
 10. Ventily pro řízení tlaku
 11. Prvky pro řízení průtoku
 12. Hydraulické obvody
 13. Montáž, obsluha a údržba hydraulických mechanizmů

Praktická část:

Tato část sestává ze cvičení na školicím stendu, kde se realizuje řada zapojení hydraulických prvků v různých obvodech. Propojování prvků hadicemi je rychlé a čisté pouze pomocí rychlospojek. U některých cvičení se provádí měření předepsaných hodnot. Každý posluchač dostane manuál. Zapojení obvodu i případná měření provádí podle manuálu sami posluchači za dozoru lektora.

Kurz je zakončen testem obsahujícím i realizaci obvodu na stendu.

Informace

Číslo kurzu: H1
Délka kurzu: třídenní kurz
Cena kurzu: Cena za školení je stanovena po dohodě s objednatelem.

Termíny

V případě zájmu o toto školení nás kontaktujte na uvedeném mailu. Jakmile bude naplněn minimální počet zájemců, budete informováni o vypsaném termínu školení.

Kontakty