H3 - Diagnostika hydraulických sestav


Zaměření kurzu:

Kurz je určen pro techniky a mechaniky zabývající se hydraulickými mechanizmy v provozních podmínkách. Spolehlivost hydraulických soustav závisí ve velké míře na správných postupech údržby. Vhodná diagnostika umožňuje včasné řešení případných problémů.

Teoretická část:

1. Fyzikální veličiny v hydraulice
2. Snímače veličin
- tlak
- teplota
- průtok
- otáčky
- hladina
- znečištění kapaliny
- množství vody v oleji
3. Zobrazovací a vyhodnocovací přístroje

Praktická část:

4. Analýza naměřených dat – program Sensowin
5. Aplikace diagnostických metod
6. Diagnostické výrobky Parker Sensocontrol pro:
- mobilní diagnostiku
- průmyslová měření a regulaci

Informace

Číslo kurzu: H3
Délka kurzu: dvoudenní kurz
Cena kurzu: Cena za školení je stanovena po dohodě s objednatelem.

Termíny

Zatím nejsou vypsaná žádná školení.
Kontaktujte nás pro více informací.

Kontakty