H3 - Diagnostika hydraulických sestav


Zaměření kurzu:

Kurz je určen pro techniky a mechaniky zabývající se hydraulickými mechanizmy v provozních podmínkách, zejména pak pro ty, kteří se zabývající diagnostikou a měřením v oblasti hydraulických mechanizmů. Spolehlivost hydraulických soustav závisí ve velké míře nejen na správných postupech údržby, ale především na správné a včasné diagnostice, která umožňuje včasné řešení případných problémů.

Teoretická část:

1. Fyzikální veličiny v hydraulice
2. Snímače veličin
- tlak
- teplota
- průtok
- otáčky
- hladina
- znečištění kapaliny
- množství vody v oleji
3. Zobrazovací a vyhodnocovací přístroje

Praktická část:

4. Analýza naměřených dat – program Sensowin
5. Aplikace diagnostických metod
6. Diagnostické výrobky Parker Sensocontrol pro:
- mobilní diagnostiku
- průmyslová měření a regulaci

Informace

Číslo kurzu: H3
Délka kurzu: dvoudenní kurz
Cena kurzu: Cena za školení je stanovena po dohodě s objednatelem.

Termíny

V případě zájmu o toto školení nás kontaktujte na uvedeném mailu. Jakmile bude naplněn minimální počet zájemců, budete informováni o vypsaném termínu školení.

Kontakty