H4 - Hydraulická filtrace


Zaměření kurzu:

Kurz je určen pro techniky a mechaniky zabývající se hydraulickými mechanizmy. Péče o filtraci hydraulických kapalin má jednoznačně největší vliv na spolehlivost a životnost celých hydraulických soustav.

Teoretická část:

1. Znečištění kapalin obecně
2. Typy znečištění a jejich zdroje
3. Proč filtrovat
4. Volba filtračních materiálů
5. Typy filtračních materiálů & jejich parametry
6. Životnost filtračních vložek filtrů
7. Posuzování čistoty - standardy
8. Dimenzování filtrů
9. Kódové značení filtrů Parker
10. Druhy filtrů a jejich umístění v hydraulickém obvodu
11. Specifikace filtrů – návrh filtračního systému

Informace

Číslo kurzu: H4
Délka kurzu: dvoudenní kurz
Cena kurzu: Cena za školení je stanovena po dohodě s objednatelem.

Termíny

Zatím nejsou vypsaná žádná školení.
Kontaktujte nás pro více informací.

Kontakty