H6 - Základy hydrauliky, provoz, údržba a diagnostika hydraulických systémů


Zaměření kurzu:

Jde o obsáhlý fundamentální kurz, který je určen pro všechny techniky pohybující se v oboru hydrauliky, konstruktéry, projektanty i pracovníky v provozu a údržbě. Osnova splňuje požadavky projektu POVEZ II (Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců), dotovaného úřady práce z prostředků EU.

Kurz vychází ze základů hydrauliky, seznamuje s nejčastěji používanými komponenty hydraulických obvodů, věnuje se zásadám provozu a údržby hydraulických zařízení, seznamuje s možnostmi diagnostiky a prostředky pro její provádění, uvádí přehled provozních kapalin a jejich údržby a také zmiňuje nejdůležitější zásady bezpečnosti práce při montáži a údržbě.
Nabyté teoretické znalosti jsou během výkladu průběžně ověřovány praktickými cvičeními na výukovém zařízení.

Kurz má 40 vyučovacích hodin se závěrečným testem. Po jeho ukončení dostanou účastníci certifikát o absolvování kurzu ve formátu stanoveným projektem POVEZ II.

Teoretická část:

1. Základní fyzikální zákony, pojmy a veličiny v oboru hydrauliky

2. Hydrostatický mechanizmus

3. Hydrostatické převodníky – čerpadla a motory

4. Hydraulické agregáty a jejich příslušenství

5. Jednosměrné ventily

6. Rozváděče

7. Ventily pro řízení tlaku

8. Prvky pro řízení průtoku

9. Proporcionální ventily

10. Akumulátory

11. Těsnění

12. Hydraulická vedení – trubky, hadice, šroubení

13. Hydraulické obvody, schémata, značky hydraulických komponentů

14. Pracovní kapaliny

15. Čistota kapalin, její filtrace, filtry v hydrostatických mechanizmech

16. Montáž, obsluha a údržba hydraulických mechanizmů

17. Diagnostika, měření základních hydraulických veličin, identifikace závad

18. Prostředky pro diagnostiku, měřicí přístroje, snímače hydraulických veličin

19. Diagnostika pracovních kapalin

20. Hlavní zásady bezpečnosti práce

 

Praktická část:

Tato část sestává ze cvičení na výukovém zařízení, kde se realizuje řada typických zapojení hydraulických komponentů v různých obvodech a demonstruje se jejich funkce. Propojování provádějí účastníci kurzu podle manuálu a pod dohledem lektora, přičemž propojování komponentů hadicemi s bezodkapovými rychlospojkami je bezpečné, rychlé a čisté. Manuál dostane každý posluchač.

Výukový stend je během kurzu použit rovněž pro praktické ukázky diagnostických přístrojů. Měří se základní hydraulické veličiny – tlak, průtok a teplota a předvádí se i monitoring čistoty pracovní kapaliny in-line a on-line.

Informace

Číslo kurzu: H6
Délka kurzu: pětidenní kurz
Cena kurzu: Cena za školení je stanovena po dohodě s objednatelem.

Termíny

V případě zájmu o toto školení nás kontaktujte na uvedeném mailu. Jakmile bude naplněn minimální počet zájemců, budete informováni o vypsaném termínu školení.

Kontakty