H7 - Proporcionální technika


Zaměření kurzu:

Kurz je určen pro techniky zabývající se proporcionálními hydraulickými mechanizmy.
Předpokládá se znalost základů hydrauliky – systémy otevřeno-zavřeno. Získané teoretické poznatky se rozšiřují cvičeními na Proporcionálním školicím standu.

Teoretická část:

1. Základní pojmy proporcionální techniky
2. Proporcionální ventily pro řízení tlaku
3. Proporcionální ventily pro řízení průtoku
4. Proporcionální rozvaděče

Praktická část:

Cvičení na školicím stendu

Informace

Číslo kurzu: H7
Délka kurzu: dvoudenní kurz
Cena kurzu: Cena za školení je stanovena po dohodě s objednatelem.

Termíny

Zatím nejsou vypsaná žádná školení.
Kontaktujte nás pro více informací.

Kontakty