Potřebujete hadice pro náročné použití? Vsaďte na TOUGHJACKET™


hydraulicke-hadice-parker-polyflex-pro-narocne-aplikace-typ-560tj-590tj-toughjacketNová pro­duk­tová řada hadic TOUGHJACKET™  nabízí řešení s při­da­nou hod­no­tou a posky­tuje zákaz­ní­kům řadu výhod.

Hyd­rau­lické hadice TOUGHJACKET™ jsou robusní a odolné, s vyso­kou život­ností i v kri­tic­kých apli­ka­cích nebo obtíž­ných okol­ních pod­mín­kách. Ide­ální řešení pro pro­středí s ome­ze­ným pro­sto­rem, vhodné jsou i pro námořní apli­kace. 590TJ

 

Tato nová pro­duk­tová řada 560TJ / 590TJ nahra­zuje aktu­ální typy hadic 560 / 590.

 

emea_cz_zjistit_vice_lupa_ikona